In backlit xuyên sáng với hai hình thức chính là backlit film và bạt backlit. In hỗ trợ thi công biển bảng, tranh điện… áp dụng công nghệ backlit với giá cả cạnh tranh nhất.